Jak działamy

#1  MASZ PROBLEM? PRZYCHODZISZ DO NAS.
Kancelaria Odszkodowawcza AJ-Lex zajmuje się sprawami z zakresu praca cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prowadzi powierzone jej sprawy na etapie przedsądowym, sądowym oraz postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli posiadacie Państwo wątpliwości, czy Kancelaria obsługuje sprawę której akurat jesteście stroną, zapraszamy do konsultacji telefonicznej, mailowej bądź osobistej.

#2 PODPISUJEMY UMOWĘ.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo nawiązać z nami współpracę, przygotujemy indywidualną umowę zlecenia. W jej treści dokładnie określimy warunki współpracy obu stron oraz obowiązki wynikające z zawarcia umowy, co pozwoli działać nam szybko, przejrzyście i bezpiecznie, a przede wszystkim w jak najlepszym interesie naszego Klienta.

#3 NASI PRAWNICY ANALIZUJĄ TWOJĄ SPRAWĘ

Sprawa podlega wstępnej analizie przez prawników współpracujących z Kancelarią AJ-Lex. Oceniają oni stan prawny oraz faktyczny, a także zasadność roszczenia.

Współpracujemy również ze specjalistami z zakresu medycyny, wyceny nieruchomości oraz służebności przesyłu.

#4 PRAWNICY DZIAŁAJĄ W TWOIM IMIENIU

Sprawa zostaje przekazana do prowadzenia adwokatowi współpracującemu z nami. Obsługuje on sprawę na wszystkich jej etapach. W Państwa imieniu prowadzi postępowanie oraz pertraktacje przedsądowe. Jeżeli nie przyniesie to zamierzonego efektu, kierujemy sprawę na drogę sądową. Po wydaniu orzeczenia, jeżeli obowiązany nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków, wszczynamy postępowanie egzekucyjne.

#5 KONIEC TWOICH PROBLEMÓW

Po zakończeniu sprawy niezwłocznie dokonujemy rozliczeń z Państwem.

chcesz wiedzieć więcej >