Zakres działania

Kancelaria Odszkodowawcza AJ-Lex dokonuje wstępnej analizy sprawy. Po ocenie zasadności roszczenia przez prawników współpracujących, sprawa przekazywana jest pełnomocnikowi profesjonalnemu do kompleksowej obsługi, która obejmuje pertraktacje przedsądowe, dwuinstancyjne postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. Współpracujemy z kancelariami adwokackimi na terenie województwa lubuskiego. Kooperujemy również z kancelariami adwokackimi na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

PRAWO CYWILNE – kompleksowa obsługa spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz sporów wynikających z umów. Reprezentacja w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

PRAWO GOSPODARCZE – reprezentujemy przedsiębiorców w sporach wynikłych z umów między podmiotami gospodarczymi. Zapewniamy kompleksową obsługę w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU – obsługa spraw z zakresu ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, reprezentacja klientów na etapie pertraktacji przedsądowych z przedsiębiorstwami przesyłowymi oraz na etapie postępowania sądowego. Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi z zakresu wyceny służebności przesyłu.

BŁĘDY MEDYCZNE – współpracujemy z lekarzami, którzy dokonują wstępnej analizy dokumentacji medycznej pod kątem oceny zasadności roszczenia. Reprezentujemy klientów w postępowaniu przedsądowym i sądowym.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – reprezentujemy klientów w sporach wynikłych z umów o pracę oraz w sporach z organami rentowymi. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości.

POŚREDNICTWO DETYKTYWISTYCZNE